First in Class: An Innovative Partnership with San Francisco Travel Association

Today we are excited to announce a new partnership with the San Francisco Travel Association, making San Francisco the first city in the world to formalize a tourism partnership with Airbnb and our community of hosts and guests. Together we will leverage our dynamic host community and SFT’s expertise to innovatively meet the needs of San Francisco visitors and broaden the economic impact of tourism to touch new neighborhoods and small businesses in every corner of San Francisco.

This collaboration will ensure that the traditional and sharing tourism models work together more closely to make this city one of the most compelling destinations in the world.

At the center of the partnership is our shared goal to help every guest experience San Francisco like a local, throughout its diverse neighborhoods. Together, we will connect visitors from across the globe to neighborhoods by creating neighborhood tourism tool kits for local merchants, and creating unique content about local neighborhoods, businesses and experiences throughout the city. Additionally, we will work with meeting and event planners to achieve peak attendance during conventions and big events while meeting the diverse lodging preferences of a wide range of delegates coming to the city.

Airbnb sees the city of San Francisco through both the eyes of the people who live here and the people who visit here. Last year, our community was responsible for more than $450 million in economic activity alone. With more than 72 percent of our 5000+ San Francisco hosts living and hosting outside the main hotel districts, they are already connecting visitors from across the globe to more of the city’s diverse neighborhoods and businesses in meaningful ways. By partnering with San Francisco Travel, we and our hosts are furthering our commitment to bringing the positive economic benefits of tourism to every corner of the City by the Bay.

Update from Catalonia

Last week, the Government of Catalonia announced its intention to regulate home sharing and said it will consult on draft proposals this summer. Felip Puig, Minister for Enterprise in Catalonia who has previously called for home sharing to be welcomed in the region, said the rules would embrace new forms of tourism.

These draft proposals are yet to be published – so while we applaud Minister Puig’s stated intentions, the exact detail of the new framework is still unknown.

A number of press reports since this announcement was made seem to suggest that – contrary to Minister Puig’s stated intentions – the draft proposals may actually restrict the ability of local residents to share their homes with guests, including extending the current registration and notification requirements to home sharing.

If these reports are accurate, rather than putting Catalonia at the cutting edge of innovation and sustainable tourism policies, these proposals risk putting disproportionate regulatory burdens on hosts, making it harder for them to share their homes and hospitality with guests. Local residents want to follow the rules, but they need to be made easier – not harder – for regular people to follow.

Some aspects of the new proposals are certainly good news for everyone in Catalonia. We know that hosts have previously called to be allowed to pay tourist taxes in Barcelona, for example. We now want to work together with the Government of Catalonia to ensure that all aspects of their proposals are good news for local residents and that the region does not unwittingly choke its global reputation for innovation.

As I have written previously on this blog, Airbnb hosts are regular people who are sharing their homes and using the additional income to stay in their homes. They are not businesses or contractors – they are ordinary local residents like Antonio, Dámaris and Rosa, people who are helping to make ends meet by sharing their homes and the city they love. They are providing a unique travel experience and are attracting new, quality guests to Catalonia who want to experience it like a local.

We will continue to encourage the Catalonian government to follow the example of places like Paris, London, Amsterdam, Hamburg and Bruges, who have successfully introduced fair legal frameworks that allow people to share their homes without unnecessary red tape and bureaucracy. Recent examples from the UK and The Netherlands show how governments are looking at further steps they can take to support the sharing economy and the positive impacts it has on local residents and their communities.

As the eyes of Europe and the world turn to how Catalonia is approaching the sharing economy, we want to work with everyone there on fair, progressive rules that support local residents, increase consumer choice and promote modern and sustainable business models.

 

Novetats a Catalunya

La setmana passada, el govern de la Generalitat va anunciar la seva intenció de regular el home sharing (que les persones puguin compartir la casa on viuen). El mateix govern, mitjançant el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, va avançar que llançarà una consulta sobre aquest projecte normatiu. Puig, que en ocasions anteriors també havia assegurat que el fet de poder compartir casa hauria de ser una activitat admesa a Catalunya, va afegir que la futura normativa, un cop aprovada, donaria cabuda a noves tipologies d’allotjament.

Tot i que aplaudim les intencions del Conseller Puig, el text d’aquest projecte de mesura encara no s’ha fet públic de manera oficial i, per tant, el detall exacte del nou marc és encara desconegut.

Diverses informacions aparegudes als mitjans des que es van fer públiques les propostes de la Generalitat, semblen suggerir que les mesures anunciades podrien, de fet, restringir la capacitat dels residents locals per compartir les seves llars amb els viatgers, entre elles, l’obligació dels requisits de registre i notificació per als que vulguin compartir casa seva.

Si aquestes informacions resulten ser exactes, en lloc de posar Catalunya en l’avantguarda de les polítiques d’innovació i de turisme sostenible, les propostes suposarien afegir càrregues reguladores desproporcionades sobre els amfitrions, fent que sigui més difícil per a ells el compartir les seves llars. Els residents locals han manifestat que volen complir amb les normes, però per a això cal tenir una normativa que faciliti el seu compliment.

Alguns aspectes de les noves propostes són, sens dubte, una bona notícia per als que viuen a Catalunya. En aquest sentit, els amfitrions han manifestat en diverses ocasions que volen que se’ls permeti pagar la taxa turística. Volem treballar conjuntament amb el Govern català per facilitar que les seves propostes suposin també una bona notícia per a tots els residents locals i que Catalunya no perdi part de la seva reputació com a referent mundial en innovació.

Com hem assenyalat anteriorment en aquest blog, els amfitrions són persones normals que comparteixen les seves llars, ciutadans que en moltes ocasions utilitzen aquests ingressos addicionals per a romandre a la casa on viuen o arribar a final de mes. No es tracta, per tant, d’empreses o professionals, sinó de veïns com l’Antonio, la Dàmaris o la Rosa. Tots ells estan proporcionant experiències úniques a qui ens visita i atrauen viatgers de qualitat a Catalunya, hostes que volen gaudir de la ciutat com un veí més de Barcelona.

Seguirem recomanant al govern català que segueixi l’exemple de llocs com París, Londres, Amsterdam, Hamburg o Bruges, on s’han introduït amb èxit marcs legals proporcionats, que permeten que les persones puguin compartir les seves llars sense tràmits burocràtics innecessaris. Els exemples recents del Regne Unit i dels Països Baixos demostren com els governs estan donant nous passos per donar suport a l’economia colaborativa i beneficiar-se dels efectes positius que aquesta té sobre els residents i les comunitats locals.

Tenint en compte que des de moltes parts d’Europa i del món s’observa de quina manera Catalunya s’adapta a l’economia col·laborativa, estem disposats a treballar amb tots per aconseguir unes regles justes i proporcionades que donin suport als residents locals, que incrementin la capacitat de elecció dels individus i que promoguin models de negoci moderns i sostenibles.

 

Novedades en Cataluña

La semana pasada, la Generalitat de Catalunya anunció su intención de regular el home sharing (que las personas puedan compartir la casa en la que viven). El mismo gobierno, a través del Conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, adelantó que lanzará una consulta sobre este proyecto normativo. Puig, que en ocasiones anteriores también había asegurado que el hecho de poder compartir casa debería ser una actividad admitida en Cataluña, añadió que la futura normativa, una vez aprobada, daría cabida a nuevas tipologías de alojamiento.

Aunque aplaudimos las intenciones declaradas por el Conseller Puig, el texto de este proyecto de medida aún no se ha hecho público de manera oficial y, por lo tanto, el detalle exacto del nuevo marco es aún desconocido.

Diversas informaciones aparecidas en los medios desde que se hicieron públicas las propuestas de la Generalitat, parecen sugerir que las propuestas anunciadas podrían, de hecho, restringir la capacidad de los residentes locales para compartir sus hogares con los viajeros, entre ellas, la obligación de los requisitos de registro y notificación para quienes quieran compartir su casa.

Si estas informaciones resultan ser exactas, en lugar de poner Cataluña en la vanguardia de las políticas de innovación y de turismo sostenible, las propuestas supondrían añadir cargas regulatorias desproporcionadas sobre los anfitriones, haciendo que sea más difícil para ellos que puedan compartir sus hogares. Los residentes locales han manifestado que quieren cumplir con las normas, pero para ello es necesario tener una normativa que facilite su cumplimiento.

Algunos aspectos de las nuevas propuestas son, sin duda, una buena noticia para los que viven en Cataluña. Los anfitriones han manifestado en varias ocasiones que quieren que se les permita pagar la tasa turística. En este sentido, queremos trabajar conjuntamente con el gobierno de la Generalitat para facilitar que sus propuestas supongan también una buena noticia para todos los residentes locales, y que Cataluña no pierda parte de su reputación como referente mundial en innovación.

Como hemos señalado anteriormente en este blog, los anfitriones son personas normales que comparten sus hogares, ciudadanos que en muchas ocasiones utilizan esos ingresos adicionales para permanecer en la casa en la que viven o llegar a fin de mes. No se trata, por lo tanto, de empresas o profesionales, sino de vecinos como Antonio, Dàmaris y Rosa. Todos ellos están proporcionando a quienes nos visitan una experiencia única y están atrayendo viajeros de calidad a Cataluña, huéspedes que quieren disfrutar de la ciudad como un ciudadano más de Barcelona.

Vamos a seguir recomendando al gobierno catalán que siga el ejemplo de lugares como París, Londres, Ámsterdam, Hamburgo o Brujas, que han introducido con éxito marcos legales proporcionados, que permiten que las personas puedan compartir sus hogares sin trámites burocráticos innecesarios. Los ejemplos recientes del Reino Unido y de los Países Bajos demuestran cómo los gobiernos están dando nuevos pasos para apoyar a la economía colaborativa y beneficiarse de los efectos positivos que ésta tiene sobre los residentes y las comunidades locales.

Teniendo en cuenta que desde muchas partes de Europa y del mundo se observa de qué manera Cataluña se adapta a la economía colaborativa, estamos dispuestos a trabajar con todos para conseguir una reglas justas y proporcionadas que apoyen a los residentes locales, que incrementen la capacidad de elección de los individuos y que promuevan modelos de negocio modernos y sostenibles.

Dutch Government Wants Rules that ‘Create Space for Innovation’

The Dutch government has today announced it will review rules that limit the abilities of modern businesses to innovate and drive growth in The Netherlands, including sharing economy platforms like Airbnb. In a letter from Henk Kamp, the Minister for Economic Affairs, he said that because current rules and regulations are often based on old manufacturing techniques and sales channels, the government sometimes unwittingly stands in the way of innovation and growth.

Here’s what the minister said:

“If we want to reap the first benefits of such innovation in the Netherlands, then we need to provide space for it in our rules. Through this, our innovative entrepreneurs get a chance to continue to develop better products and services, which ensures that new businesses and jobs are created here rather than elsewhere.”

The news follows a similar announcement by the UK government earlier this month, which is establishing an emerging industries action group to “…ensure that the UK is supporting these businesses, breaking down barriers and boosting UK productivity.”

Both announcements recognise that sharing economy platforms are supporting a wide range of new transactions and interactions, enabling consumers to become producers, and giving them access to greater choices in products and services. When these platforms can grow and invest, real people benefit.

Today’s announcement is good news for regular people across The Netherlands who are sharing their homes and providing guests from around the world with a unique and authentically local travel experience. These local hosts are bringing new economic, social and environmental benefits to their communities and we are grateful for the opportunity to work together with the Dutch government on progressive ways to support them.

We have already worked closely with the City of Amsterdam on fair and modern rules for home sharing and to simplify the payment of tourist taxes. As we continue working together to promote responsible home sharing, we are learning more about how home sharing can be part of the solution on other issues, like spreading economic benefits to less visited communities and encouraging a modern and sustainable tourism infrastructure.

We applaud the Dutch Government on this move and look forward to working together with them on similar, forward-thinking measures that befit the country’s global reputation for innovation and hospitality, and that follow in the footsteps of places like London, Paris, Amsterdam, Portugal and Hamburg.

Flanders Ready to Simplify Home Sharing Rules

Today we are pleased to share good news from the Flanders Region of Belgium, where the Government has just published a draft bill updating the policy framework for tourist accommodation, including short-term rentals.

Flanders is proposing a smart new legal framework. The draft bill published yesterday states that in Flanders, people are free to share their homes with guests from all over the world without the need for prior authorisation, as long as they follow basic safety rules. By making rules for home sharing in Flanders so clear, simple and fair, the Government sets an example for innovative tourism not only for Europe but also across the world. The draft bill will now be debated in the Flemish Parliament.

Flanders Tourism Minister Ben Weyts said: “By updating our tourism regulations, we’re creating a level playing field for all types of lodging, including home sharing. We want to enhance tourism innovation and entrepreneurial spirit so everyone can take part in creating a modern and sustainable tourism infrastructure in Flanders. By implementing clear rules that are simple for everyone to follow, we have created a modern system that promotes innovation and treats everyone equally. We will establish measures to promote these rules, support genuine innovators and clamp down on those who refuse to follow the broad new regulations.”

We look forward to adding the Flanders region to the growing list of European cities that are embracing home sharing, including London, Paris, Amsterdam and Hamburg. If agreed, these new rules would support thousands of hosts across the region – in cities like Ghent, Bruges and Antwerp – to make a little extra income by sharing their homes and spread economic benefits to new communities and local businesses.

Study after study has shown that Airbnb attracts respectful guests who want to live like a local and experience a different side of cities. They stay longer, spend more in diverse neighborhoods and are more likely to return.

We are looking forward to working with everyone in the Flanders region and hope to partner with others in Belgium on progressive rules that back innovation, support local residents and develop responsible and sustainable tourism policies.

Vlaanderen Europees voorloper voor tijdelijke vakantieverhuur

Vandaag zijn we erg opgetogen om goed nieuws mee te delen uit Vlaanderen, waar de Regering net een wetsontwerp heeft gepubliceerd dat een nieuw beleidskader voorstelt voor toeristische logies, waaronder ook korte termijn vakantieverhuur.

Vlaanderen stelt een doordacht nieuw kader voor. Het wetsontwerp dat gisteren gepubliceerd werd, vermeldt dat mensen in Vlaanderen hun woning kunnen delen met bezoekers van overal ter wereld zonder enige registratie noch tijdslimiet, voor zover zij een aantal basisregels respecteren (zoals veiligheidseisen). Door de regels voor het tijdelijk delen van woningen (home sharing) eenvoudig, duidelijk en fair te maken, geeft de Vlaamse Regering een voorbeeld van innovatief toerisme beleid, niet alleen aan de rest van Europa, maar ook aan de wereld. Het Vlaams Parlement zal het ontwerp nu verder bespreken.

Vlaams Minister voor Toerisme Ben Weyts zegt hierover: “Door het updaten van onze regelgeving voor toeristische logies, zijn wij een level playing field aan het creëren voor alle type logies, waaronder ook het delen van woningen. We willen innovatief zijn op het vlak van toerisme zodat iedereen deel kan nemen aan het creeren van een moderne en duurzame infrastructuur voor toerisme in Vlaanderen. Door het implementeren van duidelijke en eenvoudige regels, willen we een modern systeem creeren dat innovatie mogelijk maakt en iedereen gelijk behandelt.  We zullen maatregelen implementeren om deze regels kenbaar te maken, innoveerders te steunen en de enkelingen te sanctioneren die weigeren zich aan deze nieuwe brede regels te houden.”

Wereldwijd omarmen meer en meer beleidsmakers home sharing en keuren progressieve regels goed die innovatie steunen, ondersteuning aan lokale inwoners bieden en de ontwikkeling van het toerisme onderschrijven. Europese voorbeelden van deze trend zijn Parijs, Hamburg, Amsterdam en Londen. Wij verheugen ons dat het Vlaams Gewest zich aan deze lijst wenst toe te voegen. Eenmaal goedgekeurd, zullen deze regels in Gent, Brugge, Antwerpen, Leuven, Hasselt maar ook aan de kust en in andere streken duizenden verhuurders in staat stellen om een centje bij te verdienen en de economische voordelen van toerisme te verspreiden over het land en lokale ondernemers.

Economisch onderzoek heeft aangetoond dat Airbnb-gasten lokaal willen leven, dineren en shoppen. Ze verblijven langer in de toeristische gebieden, ze geven ook meer uit in uiteenlopende wijken en ze komen vaker terug.

Wij kijken ernaar uit om samen te werken met iedereen in het Vlaams Gewest. We hopen ook samen te werken  met de andere deelstaten in België aan moderne regels die innovatie en inwoners ondersteunen, en een verantwoord en duurzaam toerismebeleid mogelijk maken.

La Flandre s’apprête à simplifier les règles pour partager son logement

Nous sommes ravis de partager une avancée majeure dans la Région Flamande en Belgique, où le gouvernement vient juste de publier une proposition de loi qui met à jour les règles pour la location touristique, y compris la location courte durée de logement.

La Flandre propose un nouveau cadre légal bien pensé. La proposition de loi publiée aujourd’hui stipule qu’en Flandre les habitants sont libres de partager leur logement avec des voyageurs du monde entier sans avoir besoin d’une autorisation préalable, tant qu’ils respectent des règles de sécurité de base. En rendant le partage de logement en Flandre si clair, simple et juste, le gouvernement montre l’exemple, non seulement en Europe mais dans le monde entier. La proposition va maintenant être débattue au Parlement Flamand.

Le Ministre du Tourisme Ben Weyts déclare: “En mettant à jour nos réglementations en matière de tourisme, nous créons un nouveau terrain de jeu pour toutes les formes de logements, y compris la location de particulier à particulier. Nous voulons mettre en avant l’innovation dans le tourisme et l’esprit entrepreneurial pour que chacun puisse prendre part à la création d’une infrastructure touristique moderne et durable en Flandre. En implémentant des règles claires qui sont simples à suivre pour tous, nous avons créé un système moderne qui promeut l’innovation et traite tout le monde équitablement. Nous établirons des mesures pour promouvoir ces règles, soutenir les véritables innovateurs et aller à l’encontre de ceux qui refuseront de suivre ces nouvelles règles”.

Nous avons hâte d’ajouter la Flandre à la liste grandissante des villes européennes qui accueillent positivement le concept de partage de logement dont Londres, Paris, Amsterdam et Hambourg. Si la proposition de loi est acceptée, elle sera précieuse pour des milliers d’hôtes à travers la région – dans des villes comme Gent, Bruges et Anvers – qui arrondissent leur fins de mois en ouvrant leurs portes et participent aux retombées économiques qui bénéficient à de nouvelles communautés et aux commerces locaux.

Plusieurs études ont montré qu’Airbnb attire des voyageurs respectueux qui veulent vivre comme des locaux et avoir une expérience nouvelle des villes qu’ils visitent. Ils séjournent plus longtemps, dépensent davantage dans des quartiers variés et sont plus susceptibles de revenir.

Nous avons hâte de continuer à travailler avec les autorités de la Région Flamande et espérons nouer d’autres partenariats en Belgique pour des lois progressistes au service de l’innovation, qui soutiennent les résidents locaux et développent les règles d’un tourisme responsable et durable.

UK Hosts to Benefit From Government Tax Relief

Today we are celebrating great news from the UK where the government has announced changes to the Rent-a-Room relief, allowing hosts to share space in their home tax free on income up to £7,500. The measure, which comes into force in April 2016, further demonstrates the UK government’s commitment to being a world leader in the sharing economy and shows their support for local residents across the country who are sharing their homes.

Earlier this year, the government reformed a piece of 1970’s era legislation and implemented progressive new rules for London that ensure everyone in the UK is free to share their homes with guests from around the world for up to 90 days a year without the need for planning permission. These were landmark rules that added London to the growing list of cities around the world that are embracing home sharing.

In the government’s previous budget statement, George Osborne, the UK Chancellor, also announced measures that he said would put the UK “at the forefront of the sharing economy”, including making it easier for individuals to sublet a room, encouraging government employees to use sharing economy solutions to book accommodation when travelling on official business, and encouraging local authorities to use their discretionary powers to support the sharing economy. You can read more about these measures here.

We are grateful for the continued support for the sharing economy from the UK government and will work with them to understand more about this announcement in the coming weeks. Their commitment to innovation and progressive business models that empower regular people and transform individuals’ lives are an example to the world. They continue to implement measures that set new standards for innovative cities across the world and we look forward to continuing our work with them to make the UK a world leader for the sharing economy.

Update from Japan

We are delighted to share news from Japan today that the government has announced it will begin a full review of how to reform current rules to better embrace home sharing. While this review is ongoing, Japan will also take steps to make greater use of the home sharing community to help the country accommodate global guests during events. These measures were announced today as part in the Japan Revitalization Strategy 2015.

Airbnb is excited and humbled to offer its service in Japan and to have the opportunity to enable local residents across the country to share their homes with respectful guests who want to experience Japan like a local. Local residents are the best ambassadors for Japan and provide a unique and innovative way for visiting guests to experience the warmth and vibrancy of this great country. We are grateful for the support of the Japanese government and look forward to working closely with them so more local residents can welcome guests from around the world into their homes.

Japan is famous for its hospitality – and more and more foreign visitors travel to the land of the rising sun to experience the famed Japanese omotenashi. Travellers are increasingly choosing to experience ‘the real Japan’ by staying in the homes of local residents in communities away from the tourist hotspots. They are enjoying the hospitality of regular people who are providing a new way to experience this exciting country, built on authentic, local experiences and building new personal connections and friendships with visitors from across the world.

Research has also shown that many Airbnb hosts rely on the income they make by occasionally sharing their home to afford living costs, pay the bills and save for retirement.

With the 2020 Olympics on the horizon, the eyes of the world will increasingly be on Japan. The Airbnb community has already opened their doors to provide a flexible accommodation option for cities that are looking to accommodate big events without having to undertake major building projects, including the 2012 Olympics in London and the 2014 World Cup in Brazil. They will do so again at the 2016 Olympics in Rio, where Airbnb has been named as the official alternative accommodation partner, and we are delighted they will be able to offer their support in Japan as well.

≪日本からの最新情報≫

マイク・オーギル

弊社は、日本政府が、シェアリングエコノミーなどの新たな市場の活性化のためにホームシェアリング・サービスに関する包括的な検討開始、そして、イベントの開催期間においてホームシェアリング・コミュニティの活用へのステップに入ったというニュースを皆さまと共有することができ大変嬉しく思います。本日、「日本再興戦略2015」の一部として、発表されました。

Airbnbは、日本で自社のサービスを提供できること、ならびに地域の住民たちと同じように日本各地の暮らしを体験したいと思っている礼儀正しいゲストを迎え入れるために、日本全国の人々が自分の家をシェアすることができる機会を持てることについて喜ばしく、また同時に謙虚な気持ちになっております。

日本は温かいおもてなしが有名です。その世界でも稀に見る日本のおもてなしを体験しようと、ますます多くの外国人観光客が日の昇る国「日本」を訪問しています。旅行者の人気スポットから離れたコミュニティにいる地域住民の自宅に滞在することによって、『本当の日本』を体験するという選択を行う旅行者が増え続けています。彼らは、この大変刺激的で魅力的な日本を経験するための新しい方法を提供してくれる「普通の」人々からの、本物でローカルな体験に裏打ちされたおもてなしを受けており、世界中からの訪問客と新しい個人的な絆や友好を築いています。

調査で明らかになっているところでは、地域住民がゲストを歓迎し、文化的な境界線を超えて新しい友好関係を築くことができるのと同時に、多くのAirbnbホストが自分の家を時折シェアすることで産み出される収入に期待しており、それによって生活費用を補い、支払いを行い、老後の蓄えをしております。

2020年の東京オリンピックが近づいています。これから、世界の目はますます日本に注がれることでしょう。Airbnbコミュニティは既に門戸を開いており、2012年のロンドンでのオリンピック、2014年のブラジルでのワールドカップを含めた大きなイベント開催時に、経費のかかる大規模な建築プロジェクトを実施せずに、融通の利く宿泊設備に対しての柔軟な選択肢を提供してきました。リオで行われる2016年のオリンピックでも同様に、Airbnbは「宿泊施設の選択肢の一つとしての公式サプライヤー」(正式名称:Official Alternative Accommodation Service)として任命されており、Airbnbのコミュニティが行う支援に関し、日本国内においても一歩前進することをうれしく思います。

地域住民は、日本にとっての最高の民間大使であり、日本の温かさや躍動感を訪問客が体験するための、ユニークで革新的な方法を提供してくれております。我々は日本政府の支援に大変感謝しております。

より多くの地域住民の皆さまが世界中から来るゲストにおもてなしを提供し、ゲストを自宅に迎え入れることができるよう、これからも日本政府と密接に連携していくことを楽しみにしております。

Rhode Island Welcomes Home Sharing!

On the heels of exciting recent news from Philadelphia, the state of Rhode Island has embraced home sharing. Earlier today, the Governor of Rhode Island signed statewide legislation that will enable the people of the Ocean State to share their homes. Rhode Island now joins the growing list of places – from Philadelphia to Nashville to San Jose – that have created common sense rules allowing people to easily share their homes. Additionally, these smart laws facilitate collection of tax revenue and an increase in the number of guests, whose spending supports local businesses.   

At a time when we are trying to find policies to address economic inequality, Airbnb’s approach is helping the middle class turn one of their biggest expenses — housing — into economic opportunity. The large majority of Airbnb hosts sharing their homes in Rhode Island, and nationally, are from the middle class and Airbnb is making life a little better for the middle class by helping them use their homes to generate added income that is the equivalent of a  14% raise.

We applaud Rhode Island’s lawmakers for developing and designing thoughtful regulations and we look forward to working with more and more cities and states  to clear the path for home sharing and home sharers around the world.

Airbnb Community in Madrid Boosts Spanish Economy by €323m

We regularly share news on the tremendous economic, social and environmental benefits the Airbnb community brings to cities. Today we released a new study in Madrid, which shows that the the Airbnb community in Madrid has contributed €323 million in total economic activity to the national economy in one year, supported 5,130 jobs and helped local residents across the capital to stay in their homes. The study also examined the social and environmental benefits that come from travelling with Airbnb.

In line with findings from other cities we have studied, we found that Airbnb is attracting new visitors to Madrid who stay longer, spend more and are more likely to return. Guests who travel to Madrid using Airbnb are also more likely to stay in areas outside of typical tourist zones, spreading the economic benefits of tourism across the city.

Additionally, this type of travel results in significant reduction of energy, water use, and waste generation, and encourages sustainability among both residents and visitors in Madrid.

Some highlights of the study include:

 • From January 2014 through December 2014, the Airbnb community has contributed €323 million in total economic activity to the Spanish economy.

 • The average Airbnb host is 48-years-old, with one fifth working in creative industries. 91 percent of hosts hold at least a college degree but 75 percent earn below Madrid’s average annual net income.

 • Three quarters of Airbnb hosts share the home in which they live and almost half (45 percent) said the additional income they make hosting helps them stay in their homes.

 • Airbnb enables hosts to afford to take professional chances and pursue their dreams. One third of Airbnb hosts in Madrid are non-traditionally employed, and 12 percent say additional income they make from hosting has allowed them to support themselves while freelancing.

 • Airbnb is complementary to the existing tourism industry in Madrid and spreads the economic benefits of tourism across the city to new communities and small businesses. Airbnb hosts’ properties span more than 60 neighbourhoods in Madrid and 70 percent are located outside of the traditional hotel neighbourhood. Half of daytime spending by Airbnb guests is in the neighbourhood where they stay.

 • Airbnb attracts new visitors to Madrid. 55 percent of guests visited Madrid for the first time and 73 percent of guests reported that their Airbnb experience made them more likely to return.

 • Airbnb attracts new guests to Madrid who stay longer, spend more and are more likely to return. Airbnb guests stay an average of 4.6 nights and spend €834 over the course of their trip. 25 percent of Airbnb guests would not have come or stayed as long without Airbnb.

 • Guests are looking for authentic experiences. 95 percent of guests said they are looking to ‘live like a local’ and 85 percent said they wanted to stay in a specific neighbourhood. Hosts encourage this by recommending that guests explore alternative neighbourhoods; 92 percent of hosts prepare personalised recommendations and 87 percent recommend local neighbourhood favourites.

 • Airbnb hosts participate in an ongoing cultural exchange with people from around the world. 79 percent of Airbnb guests in Madrid come from outside Spain and 75 percent do not speak Spanish as their primary language, which resulted in hosts engaging with guests who spoke more than 20 different languages.

 • By staying in properties available on the Airbnb platform instead of traditional accommodation options, Airbnb guests to Madrid between January 2014 and December 2014 resulted in estimated energy savings equivalent of 2950 homes, water reduction equivalent of 50 Olympic-sized swimming pools, greenhouse gas emission reductions equivalent to 8,500 cars and waste reduction of up to 400 metric tonnes.

Home sharing and Airbnb have become a welcome and expected part of the tourism infrastructure in many modern cities. As a forward-thinking and progressive city, we hope Madrid will join cities like London, Paris and Amsterdam in supporting local residents who share their homes. We look forward to working with everyone in Madrid on modern, simple rules for home sharing so more people can experience this exciting city like a local. For more information, check out the press release.

 

La comunidad de Airbnb en Madrid generó un impacto de 323 millones sobre la economía española

De manera regular compartimos las noticias sobre el fuerte impacto económico, social y medioambiental que la comunidad de Airbnb tiene sobre las ciudades. Hoy hemos presentado un nuevo estudio en Madrid que muestra cómo la comunidad de viajeros y huéspedes de Airbnb en esa ciudad generó, sobre el conjunto de la economía española en 2014, un impacto económico máximo estimado de 320 millones de euros y facilitó la creación de 5.130 puestos de trabajo, al tiempo que representó un apoyo decisivo para la economía de muchos particulares de la capital española. El estudio también examinó los beneficios sociales y medioambientales que resultan de utilizar la plataforma.

En línea con otros estudios llevados a cabo en diferentes ciudades, el de Madrid demuestra que Airbnb atrae a viajeros que se quedan más tiempo, gastan más y se muestran más proclives a visitar de nuevo la ciudad en un futuro. Los huéspedes que se alojan en casas de anfitriones madrileños que se anuncian en la plataforma suelen quedarse en áreas alejadas de las típicas zonas turísticas, distribuyendo los beneficios económicos en los barrios de toda la ciudad.

Adicionalmente, esta manera de viajar se traduce también en reducciones significativas en el consumo de energía, agua y desperdicios, lo que impulsa el comportamiento sostenible, tanto por parte de los anfitriones como de los viajeros que se alojan en Madrid.

Estas son algunas de las conclusiones destacadas del estudio:

 • Entre enero y diciembre de 2014, la comunidad de Airbnb generó un impacto económico máximo estimado de 320 millones de euros sobre el conjunto de la economía española.

 • El anfitrión medio en Madrid tiene 48 años y uno de cada cinco trabaja en el entorno de las industrias creativas. El 91% de ellos tiene un título universitario, aunque el 75% reconoce ingresar una renta inferior a la media anual de Madrid.

 • Tres cuartas partes de los anfitriones de Airbnb comparten la casa en la que viven y casi la mitad (un 45%) asegura que los ingresos extra que obtiene compartiendo casa le ayuda a vivir en la casa que habita.

 • La posibilidad de compartir su casa facilita que los anfitriones puedan embarcarse en nuevas iniciativas profesionales. Un tercio de ellos posee una forma de empleo no tradicional y un 12% afirma que los ingresos obtenidos le ha permitido mantener su actividad como autónomo o emprendedor.

 • La comunidad de anfitriones de Airbnb es complementaria a la actual industria turística de Madrid y ayuda a distribuir los beneficios económicos del turismo por toda la ciudad, hacia los barrios, sus ciudadanos y los pequeños comercios. Los anfitriones se reparten en más de 60 barrios y el 70% se encuentra fuera de las tradicionales zonas de concentración hotelera. La mitad de lo que gastan los viajeros tiene lugar en el barrio donde se alojan.

 • Airbnb atrae nuevos visitantes a la ciudad. El 55% de los huéspedes visita Madrid por primera vez y el 73% asegura que la experiencia con Airbnb le llevará a repetir visita a la capital de España.

 • Los viajeros que se alojan en casa de un anfitrión de Madrid se quedan una media de 4,6 noches y gastan 834€ a lo largo de su estancia. El 25% de los huéspedes asegura que, sin Airbnb, no hubieran venido o no se hubieran quedado tanto tiempo en la ciudad.

 • Los viajeros buscan experiencias únicas. El 95% de los huéspedes asegura que quiere vivir la ciudad como un local y el 85% reconoce que quería alojarse en un barrio concreto. Los anfitriones promueven este comportamiento gracias a las recomendaciones que dan a sus huéspedes, sobre todo las de explorar barrios alternativos: el 92% de los anfitriones prepara recomendaciones personalizadas y el 87% aconseja a los viajeros lugares del entorno de su barrio.

 • Los anfitriones participan de manera activa en el intercambio cultural con personas de todo el mundo. El 79% de los huéspedes es de fuera de España y el 75% no tiene el español como su primera lengua. Los anfitriones madrileños conectan con viajeros que hablan hasta 20 idiomas diferentes.

 • Al alojarse en casas de madrileños anunciadas en la plataforma de Airbnb -en lugar de las opciones de alojamiento tradicionales-, los viajeros han permitido (en todo 2014) un ahorro energético equivalente a los que gastan 2950 hogares, han reducido el consumo de agua equivalente a 50 piscina olímpicas, han reducido la emisión de gases con efecto invernadero equivalente a 8.500 coches y han reducido los desperdicios en 400 toneladas métricas.

Airbnb y la posibilidad de compartir la propia casa se ha convertido ya en una destacada herramienta para atraer nuevos visitantes en muchas ciudades modernas. Esperamos que Madrid, que también es una ciudad dinámica y moderna, siga los mismo pasos que Londres, París o Ámsterdam y permita que sus ciudadanos puedan compartir su vivienda. Deseamos trabajar de manera conjunta con todos los agentes para sacar adelante una normativa clara y simple para compartir casa, con el objetivo de que cada vez más gente pueda vivir la ciudad como un local. Para más información, consultar el comunicado de prensa.

 

Working Together Across Europe to Make Tax Simple for Hosts

Everyday around the world, we are having conversations with policy makers and local authorities about how we can make it easier for regular people who share their homes to follow the rules and pay their fair share. More and more cities are acknowledging the tremendous economic, social and environmental benefits our community brings. We want to work together with them to ensure the rules for home sharing are modern, clear and simple to follow so home sharing can continue to thrive.

In some cities we have done this is by working with governments to simplify the tourist tax responsibilities that hosts may have – a complex tax that varies from city to city. It was designed for traditional hospitality providers who, in contrast to our hosts, would typically have lawyers and accountants to advise them. In Amsterdam, for example, we entered into an agreement with the City of Amsterdam’s Tax Office and have been collecting and remitting tourist tax on behalf of hosts in Amsterdam since 1 February 2015. The partnership is going well and we are currently exploring a similar initiative in France. As well as collecting and remitting these taxes in Amsterdam, we have similar programs in the U.S., including Portland, San Francisco, San Jose, Washington D.C., Chicago, Malibu and North Carolina.

Negotiations on these issues are complex and take time, but we don’t believe you should have to hire a tax lawyer to share your home and we’ll do all we can to simplify these processes for our community of hosts – regular people who share their homes and rely on this income to make ends meet.

As well as simplifying the payment of tourist tax, we also provide information to our community in Europe about their obligations to declare and pay tax on their income, where applicable. While only hosts themselves can understand their own personal income circumstances and responsibilities, we understand that it can be daunting and confusing process for regular people to follow and have therefore taken a number of proactive steps to support our community.

Here are some of the steps we have taken to support our community on this issue:

 • All new hosts are reminded to check local laws – including tax laws – before they list their space. Before they list, they must certify that they have checked and will adhere to these rules.

 • Our website features responsible hosting pages that link to important information on tax rules and regulations. In Amsterdam, for example, we link directly to information and guidance provided by the City of Amsterdam’s Tax Office.

 • All hosts can download their transaction history at any point, which can help with tax planning.

 • We send regular email updates to our community reminding them to check and follow their local rules. During the various tax seasons around Europe, we also remind hosts to check their transaction histories and take appropriate steps in their personal tax declarations.

Few companies around the world like talking about tax – and even fewer dedicate so much time and effort to working with tax authorities around the world to ensure it’s as easy as possible to pay taxes correctly. But at Airbnb, we want to lead our industry on this matter and ensure governments receive these resources.

The majority of Airbnb hosts are regular people who occasionally share the home in which they live. They are not businesses, tax lawyers or accountants. They want to pay their fair share but rely on clear guidance and simple processes that are easy to follow.

Recently, more governments have taken steps to play their part – with the United Kingdom and Australia both working to make official information about taxes clearer and simpler for hosts. We are grateful for this and will continue to look for ways that we can support our community. We welcome the input from authorities across Europe on how we can work together to make tax simple for everyone.

New Report: The Impact of Airbnb on Middle Class Income Stagnation

Today we are excited to announce a new report authored for Airbnb by one of the most respected economists in the United States – a report that outlines how beneficial home sharing can be in closing the middle class income gap and helping so many working families get by just a little easier.

For countless middle class families, Airbnb is an economic lifeline, making it possible to pay the bills and make ends meet. Since our founding in 2008, Airbnb has empowered millions of micro-entrepreneurs to monetize their most valuable asset — housing — to help them pay the bills and stay in their homes. In the United States alone, our community of hosts have earned more than $3.2 billion over the past seven years.

Millions of participants in the sharing economy already knew how helpful this extra income could be, but we wanted to understand the issue better so we asked former White House National Economic Advisor and Director of the National Economic Council Gene Sperling to study the specific impacts of home sharing on the middle class. In a new report released today — The Impact of Airbnb on Middle Class Income Stagnation — Mr. Sperling finds the supplemental money earned by our hosts essentially represents a 14 percent annual raise for middle class families on our platform.

As Sperling points out, there is wide consensus that overcoming middle-class income stagnation is one of our nation’s great economic imperatives. Policy solutions for income stagnation are complex and involve a range of efforts in a wide range of areas.

Among other things, today’s report shows:

 • The majority of Airbnb hosts are working families who rent out their primary residence for an average of 66 days a year.

 • Those hosts make approximately $7,530 in supplementary income per year with just a single property.

 • This money is the equivalent of real household income growing 0.5% over inflation for the past 15 years, instead of shrinking.

For many families, the income earned sharing their home is the difference between being able to weather a period between jobs, an unexpected medical issue, or even just being able to afford to stay in their homes. While our platform does not replace the need for smart policies addressing middle class income stagnation, it does offer an important and accessible way for families to to earn supplemental income without taking risks to their long-term financial health.